Tidaholms museum
menu

Bilder som berättar

Ur Ingemars bildarkiv

Ingemars bildarkiv

Museet fick 2010 ta emot Ingemar Karlsson donation bestående av 7244 fotogafier och hela hans kvarlåtenskap. Fotografierna har nu digitaliserats och utgör Ingemar Karlssons bildarkiv. Här finns många bilder av vardagligt liv för ca 100 år sedan. Det handlar om Tidaholm, om stadens invånare, arbetare, livet och dess ibland enkla nöjen.

Ingemar fotograferade mycket, så gjorde även hans far och båda var intresserade av Tidaholms historia. Därför är Ingemars Bildarkiv en skatt för oss idag.

Inom kort kommer vi att länka till ett öppet arkiv där fotografierna är sökbara.

Sidansvarig: Fredrik Djurner

Museet på facebook
Berättar bilarnas, arbetarnas och tändstickornas historia

      Vulcansväg 5
  522 30 Tidaholm
      0502-60 61 95